ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Statistické údaje


Myslivecká statistika za rok 2018

Zveřejněné statistické údaje objektivně uvádí současnou situaci v oblasti lovné zvěře, která je charakterizovaná stále se zvyšujícími stavy spárkaté zvěře, výrazným snižováním stavů zvěře drobné a vzestupem predátorů. Jako podklad pro výše uvedené grafy a hodnocení byly použity údaje Českého statistického úřadu za rok 2015 (Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře – 2015 na stránkách www.czso.cz).
 

Myslivecká statistika za rok 2015 (2)

Zveřejněné statistické údaje objektivně uvádí současnou situaci v oblasti lovné zvěře, která je charakterizovaná stále se zvyšujícími stavy spárkaté zvěře, výrazným snižováním stavů zvěře drobné a vzestupem predátorů. Jako podklad pro výše uvedené grafy a hodnocení byly použity údaje Českého statistického úřadu za rok 2015 (Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře – 2015 na stránkách www.czso.cz).
 

Myslivecká statistika za rok 2016

O mysliveckém hospodaření podává informaci Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře (za období 1. 4. daného roku – 31. 3. roku následujícího). Publikována jsou data za celou Českou republiku, jsou zde zahrnuta data ze statistického zjišťování Ministerstva zemědělství (Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře Mysl (MZe) 1-01) a z datových zdrojů Ministerstva životního prostředí.
 

Myslivecká statistika za rok 2015

Zveřejněné statistické údaje objektivně uvádí současnou situaci v oblasti lovné zvěře, která je charakterizovaná stále se zvyšujícími stavy spárkaté zvěře, výrazným snižováním stavů zvěře drobné a vzestupem predátorů. Jako podklad pro výše uvedené grafy a hodnocení byly použity údaje Českého statistického úřadu za rok 2015 (Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře – 2015 na stránkách www.czso.cz).
 

Myslivecká statistika za rok 2014

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo statistické údaje týkající se mysliveckého hospodaření v honitbách za rok 2014. Statistické údaje jsou uživateli honiteb zaznamenávány do oficiálního výkazu Mze (Mysl 1-01) a přibližně v obdobném rozsahu se evidují nepřetržitě již od roku 1966
 

Myslivecká statistika za rok 2013

Výkaz MYSL 1-01 za rok 2013
 

Myslivecká statistika za rok 2012

Výkaz MYSL 1 - 01 za rok 2012 bez údajů z národních parků.
 
 

Myslivecká statistika za rok 2010

Myslivecká statistika je jedním z významných nástrojů myslivosti, který umožňuje orgánům státní správy, uživatelům honiteb i samotným myslivcům posuzovat úroveň mysliveckého hospodaření se zvěří a sledovat vliv tohoto hospodaření na přežívání živočišných druhů a odhadovat jeho vliv na ostatní hospodářské činnosti prováděné člověkem v přírodě.
 

Myslivecká statistika za rok 2009

Dne 12. 8. 2010 zveřejnil Český statistický úřad souhrnný Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2010. Jedná se o souhrnný výkaz všech honiteb ČR, tj. honiteb v oboru působnosti jak Ministerstva zemědělství výkaz Mysl (MZe)-1-01, tak i Ministerstva životního prostředí výkaz Mysl (MŽP)-2-01. V úvodní části základní údaje o honitbách (výměry honebních pozemků, počtu honiteb) došlo k mírnému nárůstu jak celkové výměry (o 10467 ha), tak i počtu honiteb (o 13), ale průměrná velikost honiteb se proti minulým letům nezměnila. U klasifikace honiteb se neobjevily významnější změny. Nejzajímavější jsou výsledky celého bloku o mysliveckém hospodaření se zvěří, zejména o lovu, zazvěřování a jarních kmenových stavech.
 

Myslivecká statistika za rok 2008

Dne 15. 7. 2009 zveřejnil Český statistický úřad souhrnný Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře od 1. 4. 2008 do 31. 3. 2009. Jedná se o souhrnný výkaz všech honiteb ČR, tj. honiteb v oboru působnosti jak Ministerstva zemědělství výkaz Mysl (MZe)-1-01, tak i Ministerstva životního prostředí výkaz Mysl (MŽP)-2-01. V úvodní části základní údaje o honitbách (výměry honebních pozemků, počtu honiteb) došlo k mírnému nárůstu jak celkové výměry, tak i počtu honiteb, ale průměrná velikost honiteb se proti minulému roku nezměnila. U klasifikace honiteb se neobjevily významnější změny. Nejzajímavější jsou výsledky celého bloku o mysliveckém hospodaření se zvěří, zejména o lovu, zazvěřování a jarních kmenových stavech.
 

Myslivecká statistika za rok 2007

Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře 1.4.2007-31.3.2008
 

Myslivecká statistika za rok 2006

Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře v ČR za rok 2006
 

Myslivecká statistika za rok 2005

Výsledky myslivecké statistiky za myslivecký rok 2005 (včetně území národních parků). Údaje si můžete prohlédnout v připojených souborech
 
 
 
 
 

Myslivecká statistika za rok 2004

V připojených souborech s můžete stáhnout výsledky myslivecké statistiky za rok 2004
 

Oficiální výkaz MZe Mysl 1-01 za rok 2003 (data neobsahují údaje z národních parků)

4. Výskyt dalších druhů zvěře a jejich lov
Výskyt dalších druhů zvěře a jejich lov, pokud byla udělena výjimka
 
 

Oficiální výkaz MZe Mysl 1-01 za rok 2003 (data neobsahují údaje z národních parků)

2. Klasifikace honitby - NKS zvěře a výměra honební plochy podle jakostních tříd
 

Oficiální výkaz MZe Mysl 1-01 za rok 2003 (data neobsahují údaje z národních parků)

I.Základní údaje o honitbě
II.Obhospodařování honitby
III. Stavy psů s loveckou upotřebitelností
IV. Skutečný počet držitelů platných loveckých lístků
 

Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře v ČR za rok 2002

Základní údaje - Skutečný počet osob (držitelů platných loveckých lístků) trvale vykonávajcích v honitbě právo myslivosti
 

Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře v ČR za rok 2002

Základní údaje - Stavy psů s loveckou upotřebitelností
 
Zpracování dat...