ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Myslivecké zvyky a tradice v praxi

Seriál otiskovaný v naší Myslivosti v roce 2007 měl v názvu titulku Dodržujeme…, tedy apeloval, vyzýval k dodržování všech našich krásných tradic a zvyků. Byla to snaha popsat vyčerpávajícím způsobem všechny zvyky a tradice a dát návod k jejich aplikaci. Pokud jsme si mohli myslet, že po otisknutí poslední kapitoly budou zvyky všemi myslivci a ve všech honitbách správně dodržovány, byli bychom asi příliš optimističtí.
 
Snad k nějakému zlepšení, soudě podle ohlasu, v řadě mysliveckých kolektivů došlo, ale to, co ještě vidíme, či vůbec nevidíme, svědčí o tom, že chyb je stále dost a neznalost zvyků a ignorování je uplatňovat také.
 
Pokud někde jemně a samozřejmě slušně upozorním na chyby, slyšívám někdy, že vše se v životě lidském vyvíjí a tedy nejde o nic jiného, než změny dané vývojem věci, atd.
 
Samozřejmě, že jsou i tradice, ve kterých k určitému vývoji docházet může, i když dodržování zvyků je záležitost ryze konzervativní. Může to být v organizaci posledních lečí, způsobu přijímání mezi myslivce, zejména pak při Hubertských slavnostech, k jejichž velkému rozmachu právě dochází.
 
Avšak uvnitř děje těchto událostí musí být přísně a naprosto neměnně zachovány jednotlivé zvyky, jako kupříkladu stavovský úlomek na levou stranu klobouku, pokládání zvěře na pravý bok, vlastnický úlomek správně směrovaný na komoře zvěře, umísťování vyznamenání na oblek, na pravou stranu, připíjení levou atd.
 
Zaměňovat úlomek za zálomek, či zavádět jiné názvy myslivecké mluvy než ty, které již v mnoha vydání mysliveckých slovníků po několik staletí opatrujeme? Takový „vývoj“ v udržování mysliveckých tradic je nutné odmítnout. To by byla plíseň a hniloba pronikající do nejcennějších našich klenotů, zděděných po našich moudrých mysliveckých předcích.
 
Velmi cenné na tomto poli je dílo přítele Doc. MUDr. Jaromíra Kovaříka, CSc. Jeho příručky Tradice v myslivosti, Myslivecké ceremoniály, Myslivecká mluva a další, jsou nedocenitelné právě v zachování těch dávných odkazů.
 
Zopakujme si v tomto dalším seriálu jak staré myslivecké tradice zachovat, zvyky v praxi správně dodržovat a nedělat chyby. Takže seriál o zvycích by se mohl tentokrát jmenovat Tradice v praxi

 
Píše a kreslí Oldřich Tripes
Zpracování dat...