Kalendárium

Září v honitbě

Září v honitbě
Zářím končí léto a nastává podzim. Za polovinou měsíce nás čeká podzimní rovnodennost, stále více si budeme uvědomovat zkracování dne  a zmenšování intenzity světla. Vegetace postupně ztrácí na kvalitě, končí sklizně obilí, dozrávají plody. Příroda se pomalu připravuje na zimu. Pro myslivce začíná nejzajímavější část lovecké sezóny. Na dveře klepe říje většiny druhů spárkaté zvěře, začíná odlov holé zvěře, můžeme se těšit na společné lovy a společenské akce. Podzimní období využíváme nejen k plnění plánu lovu, ale začíná nám důležitá část myslivecké péče
o zvěř, období, kdy zvěři můžeme pomoci vytvořit si tukové zásoby, které potřebuje pro zdárné překonání zimního období. 
Po sklizni obilovin dochází k náhlé změně krajiny. Právě měsíc září nazýváme kvůli změně krajiny a omezení kvality potravy měsícem hladu. Již od konce žní bychom měli mít zakláskované bažantí zásypy. Zásypy je vhodné doplnit posklizňovými zbytky, žňovým odpadem, drolky, plevami, zrním. Bažantům můžeme předkládat i dužnaté krmivo (jablka, řepu, atd.). Pro bažanty nesmí
v okolí zásypu chybět zdroj vody a nezbytný písek s drobnými kamínky. Právě ve změněné krajině po ukončení žní je velmi důležité bažanta zaměstnat a zamezit tak nežádoucímu roztoulání. Zajícům zpestříme potravu předkládáním dužnatého krmiva, které musíme rozmístit do lokalit s jejich výskytem. 
Přizpůsobený metabolismus umožňuje v podzimním období spárkaté zvěři tvorbu a ukládání tukových zásob, ze kterých zvěř čerpá energii v zimním období. Proto je v tomto období vhodné přikrmovat spárkatou zvěř jadrným krmivem, které obsahuje potřebnou energii (oves, ječmen) a dužnatým krmivem (řepa, mrkev, jablka atd.). Pro předkládání jadrného krmiv se osvědčily přenosné automaty. Nezapomeneme na pravidelné doplňování slanisek nejen pro spárkatou zvěř, ale i pro zajíce. Na přelomu srpna a září dozrávají jeřabiny, které obecně řadíme mezi nejkvalitnější letninu. Jeřabiny, vedle obsahu vlákniny, minerálů a vitamínů, obsahují třísloviny, které na konci zimního období mohou zeslabovat průjmy vzniklé přechodem zvěře na zelenou paši. Trháme vždy celý svazek jeřabin i s větévkou a listy, které sušíme v přítmí nejlépe na sítech nebo v přepravních bednách. Prostor na sušení i pozdější uskladnění je nutné zabezpečit před znehodnocení kunami. Využijeme začátek školního roku a domluvíme si organizaci při výkupu nebo sběru kaštanů a žaludů ve školách. Sběr kaštanů a žaludů ve školách můžeme spojit s přednáškou nebo soutěží s vyhodnocením nejlepších sběračů a věcnými mysliveckými dary atd. Zároveň si připravíme místo pro uskladnění kaštanů a žaludů. Obyčejně volíme ohrádku, vhodné je položení textilie nebo propustné plachty, která propustí vodu, ale zamezí kontaminaci a styku kaštanů a žaludů s půdou. Obojí skladujeme obyčejně současně. U kaštanů je důležité, aby byly uskladněné na otevřeném prostranství s občasnými srážkami, aby došlo k vylouhování alkaloidu saponinu, který je pro zvěř velmi nebezpečný. Skladujeme do výšky 25 cm. 
Se zářím přichází jeden z největších mysliveckých svátků, nastává čas jelení říje. Do začátku říje bychom se měli snažit na tradičních říjištích nelovit. Zároveň bychom měli mít odlovené průběrné jeleny, kteří by se říje neměli zúčastnit nebo jí dokonce rušit. Trofejové jeleny se snažíme lovit při kulminaci paroží. Nedozrálé jeleny, chovatelsky nejcennější, v chovu ponecháváme, a to ve všech honitbách, kde se vyskytují. Odlov holé jelení zvěře je vhodné načasovat do období po říji. S lovem srnčí zvěře holé začínáme hned od počátku září a nečekáme na vánoční období.  V září není srnčí zvěř ještě v tlupách, můžeme jí obeznat, přečíst, posoudit a ulovit za dobrých světelných podmínek. Při odlovu holé zvěře spárkaté máme na zřeteli základní pravidlo, že mládě je obrazem matky. Laktace mláďat může probíhat až do listopadu. U srnčí zvěře odlovem slabšího srnčete podpoříme vývoj zbylého srnčete. Zásadně první lovíme mládě, teprve potom matku. Obrácený postup je nemyslivecký.  Vedoucí, nejzkušenější kusy se snažíme šetřit a ponecháme je v honitbě. Pokračujeme v lovu černé zvěře. Pokud máme v honitbách již odrostlá, odstavená selata, přikročme k lovu bachyní. 
Počátkem září začínají hony na divoké kachny. Dokonalá organizace, připravená výlož, výřad, troubení, myslivecká mluva, je dobrou vizitkou uživatele honitby. Pokud jsme tak ještě neučinili, nezapomeňme na včasnou pozvánku s uvedením hodiny srazu. Mnozí myslivci budou mít v ruce brokové zbraně po delší době, proto je na místě důslednější poučení o bezpečnosti zacházení se zbraní, bezpečné střelbě na mysliveckou vzdálenost, dopředu si zajistíme zákonný počet loveckých psů s odpovídající kvalifikací. Majitelé vycvičených loveckých dravců mohou vedle vran a strak již od září lovit zajíce a bažanty. 
Myslivecký hospodář vede evidenci ulovené zvěře, evidenci vydaných a spotřebovaných plomb, lístků o původu zvěře, evidenci vydaných povolenek (na společném lovu seznam lovců), do pátého dne v měsíci podává pravidelné Měsíční hlášení o plnění Plánu lovu.
Lovu Zdar !
 
Autor: Ing. Václav VOMÁČKA
Zpracování dat...