ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Kalendárium

Červenec v honitbě

Červenec v honitbě
Název měsíce června i července je podle pranostik odvozený podle barvy dozrávajícího nebo již zrajícího ovoce. Kalendářně sice vstupujeme do druhé části roku, ale pro myslivce začíná hlavní část lovecké sezóny. Od červnového slunovratu, kdy je nejdelší den
a nejkratší noc, se délka dne začíná pozvolna zkracovat a postupuje k zářijové rovnodennosti, kdy se opět den vyrovná s nocí. Co nedopeče červenec, dopeče srpen. Červenec a srpen by se měly řadit mezi nejteplejší měsíce v roce. Zároveň by sedmý měsíc měl přinášet hodně vody a počítá se mezi měsíce, ve kterých naprší nejvíce dešťových srážek. Červencové počasí by nám mělo přinášet, vedle letních veder, krupobití a hojné medovice i bouřky, vichřice. Bohužel, začaly prázdniny a nastal čas dovolených. Při návštěvách honitby musíme počítat se všemi formami turistiky, celodenním pohybem veřejnosti po lese. To všechno negativně působí na všechny obyvatele lesa. 
V přírodě probíhá výchova mláďat. Vývoji zvěře přejí příjemné teplé počasí i vlahé noci. V přírodě dozrávají trávy, byliny a první plody. Obilí se dostává do stádia mléčné zralosti
a postupně dozrává. Je plně vzrostlá vegetace, ve které zvěř nachází bezpečný kryt. Pro zvěř začíná doba hojnosti, zvěř v přírodě nachází bohatě prostřený stůl. Začínají vytloukat nejstarší a středně staří jeleni, probíhá chrutí jezevců, kaňkování kun. Srnčí zvěř vstupuje do svého svatebního období, které je vrcholem lovecké sezóny většiny myslivců.
V podhorských a horských oblastech a také v oblastech s výskytem chřástala teprve začíná senoseč. Nejúčinnější ochranou mláďat před vysečením je aplikace válečků z dřevité hmoty napuštěných repelenty v množství 10–20 ks/ha. Místy se aplikuje repelent přímo na plochu.  Zapachování plochy má účinnost 14–21 dní.  Proto se s předstihem, raději již v červenci, informujeme u zemědělců a zajišťujeme jadrné krmivo pro zvěř pro přikrmování na podzimní období. Ve vyšších polohách můžeme ještě sušit první seno, které je obsahem látek a složením kvalitativně nejlepší. Pro případ dostatečné zásoby se později můžeme věnovat i přípravě otav. V červenci sušíme letninu – nařezané prýty kopřivy, maliníku a ostružiníku před odkvětem, které volně nebo svázané do otýpek sušíme ve stínu a v průvanu. Dále můžeme sušit prýty lesních dřevin, dubu, javoru, jasanu, vrb a osiky.
Zavážení připraveného sena a letniny ihned po usušení do krmelců je velký nešvar, nedostatek, který může vést až k zplesnivění pracně usušeného sena. V průběhu následujících měsíců nastává ochlazení, deště, mlhy, stoupající vzdušná vlhkost, čímž dojde k zvlhnutí sena
a následné tvorbě plísní. Pravidelně doplňujeme sůl, která je v letním období zvlášť důležitá pro samice v laktaci.
S vábením srnců v říji bychom měli vždy začínat až v druhé polovině říje, kdy srnci začínají hledat další srny. Při vábení srnců je úplně nejdůležitější opatrný a nepozorovaný přístup na čekaniště. Samozřejmostí by měl být tichý přístup s dobrým větrem. Vábíme zhruba ve 20minutových intervalech, opakujeme čtyři až pětkrát do všech světových stran. Lovu černé zvěře věnujeme stálou pozornost, vhodné jsou čerstvě posečené plochy, kraje lánů s obilím, strniště. Čerstvě posečené plochy jsou vítanou lokalitou pro lišky i toulavé kočky. Od počátku července začíná lov vran a strak.
O spolupráci k lovu vran a strak můžeme požádat sokolníky, pro které je lov krkavcovitých vítanou příležitostí. Protože se krkavcovití vyskytují nejvíce na okrajích měst a obcí, můžeme o lov na nehonebních pozemcích požádat orgán Státní správy myslivosti. Uživatel honitby, obvykle však myslivecký hospodář, na základě výsledků letního sčítání, eventuelně podle počtu vypuštěných jedinců, je povinen vypracovat k 25. 7. Plán lovu a chovu zvěře drobné (Mysl.2), zároveň Plán lovu ostatních druhů zvěře (Mysl.3), a Plán společných lovů (Mysl. 5). Myslivecký hospodář vede evidenci plomb, lístků o původu zvěře, vede evidenci o ulovené zvěři, orgánu státní správy podává hlášení
o plnění plánu lovu. 
Přeji Vám všem mnoho krásných zážitků při letošní srnčí říji. 
Lovu Zdar!
Autor: Ing. Václav VOMÁČKA
Zpracování dat...