ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Kalendárium

Leden v honitbě

Leden v honitbě
Vážení čtenáři, přátelé myslivci,
I když v současnosti neprožíváme právě optimální období, naši spolkovou činnost omezují protikovidová opatření, musíme se připravit na opatření spojená s likvidací nákazy afrického moru prasat, někteří uživatelé vstupují do posledního roku nájemních smluv... Přesto všechno mi dovolte, abych Vám a Vašim rodinám popřál hlavně pohodu, klid, optimismus, zdraví a mnoho pracovních úspěchů v roce 2022. Podle pranostik našich předků by lednové počasí měla charakterizovat vyšší sněhová nadílka, tuhé mrazy, ledem zalitý celý kraj. Tak dostal měsíc název leden. Zimním přírodním podmínkám se zvěř ve svém vývoji postupně přizpůsobila úpravou velikosti i činnosti trávicího soustavy, zároveň zvěř přešla na zimní biorytmus založený především na klidovém režimu. Výrazně se omezil akční rádius, při pastevních cyklech se zvěř snaží odstranit pocit hladu braním především objemového krmiva. V tomto období zvěři vyloženě nesvědčí jakýkoliv pohyb, který musí vynaložit navíc a nutí jí čerpat tukové zásoby, uložené v podzimním období. Proto bychom měli předcházet zbytečnému rušení zvěře a dobře si rozmyslet nutnost prováděných naháněk. Velkým omylem je se domnívat, že zvěř má dobu nouze pouze v případě vysoké sněhové nadílky nebo velkých mrazů. Pro nás, myslivce, by měl být měsíc leden především obdobím myslivecké péče o zvěř. Nejdůležitější zásadou přikrmování je pravidelnost. Zvěř by měla při každém pastevním cyklu najít v krmelcích čerstvé a kvalitní seno, vhodné jsou kaštany a žaludy. Dužnaté krmivo můžeme předkládat pouze při teplotách, při kterých nedojde k jejich úplnému zmrznutí a předkládat pouze v malých dávkách, které zvěř spotřebuje. Nedojte tak k zbytečnému znehodnocení plesnivěním, hnitím atd. V žádném případě nepředkládáme zvěři pečivo, což je ostatně zakázané. Pečivo obsahuje pro zvěř nestravitelný lepek a zvěř zbytečně zakyseluje. Po vánočních svátcích poctivě vybereme z korýtek všechny pochutiny, které nám do krmelců předložila, byť v dobré víře, laická veřejnost. Jadrné krmivo bychom neměli předkládat vůbec, pokud nedáme jinak, tak ve velmi malých dávkách, nejlépe mačkané. Jadrné krmivo je energeticky velmi bohaté a v zimním období zbytečně zatěžuje trávicí systém zvěře. Navíc zvěř ho nedokáže plně spotřebovat a využít. Při jeho trávení dochází k nežádoucí acidóze trávicího traktu, s fatálními důsledky. Předkládání soli v zimním období vyvolává u zvěře pocit žízně a nutí jí hledat vodu v rostlinných pletivech dřevin. To může vést k nežádoucímu okusu
a ohryzu. Bažantům předkládáme do zásypů zadinu smíchanou nejlépe s pšenicí. Také zaječí zvěř může pociťovat nedostatky v potravní nabídce. Do jejich krmelečků patří seno
a dužnaté krmivo, na místech výskytu můžeme umístit ke stromům připevněné otýpky. Pokud provádíme zimní prořezání ovocných stromů, předložíme zvěři jejich větve. Získáme velmi vítané a cenné záhryzky. V lednové přírodě postupně doznívá chrutí černé zvěře, začíná honcování zajíců, hnízdí křivka obecná, začíná kaňkování lišek i vlků.  Plán lovu spárkaté zvěře bychom měli mít splněný.  Trvalým úkolem je lov zvěře černé obojího pohlaví ve všech věkových kategoriích. U černé zvěře se musíme všichni ztotožnit s myšlenkou, že čím budeme mít nižší stavy černé zvěře v honitbách, tím budeme mít méně problémů při její asanaci z důvodu AMP, ale zároveň tím budeme mít větší šanci na rychlé zdolání nákazy AMP. Velmi žádoucí je trvalé snižování stavu všech predátorů, hlavně vran a strak, které v jarním období výrazně snižují stavy narozených mláďat zajíců, bažantů atd. V zimním období můžeme využít zvýšené aktivity při kaňkování, využít obnovy a věnovat se tak odstřelu lišek, kun, vran a strak. Myslivecký hospodář vede průběžně evidenci plomb a lístků o původu zvěře, evidenci vydaných povolenek (po společném lovu seznam střelců), evidenci ulovené zvěře. Podává státní správě myslivosti měsíční hlášení o průběhu lovu
a o plnění plánu lovu.
Hodně štěstí v roce 2022
Lovu Zdar ! 

Autor: Ing. Václav Vomáčka
Zpracování dat...