ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktuality

Co je nového na webu

O eliminaci divočáků ve městě

 | Ryszard Czeraszkiewicz  | Počet komentářů:0
Zkušenosti z polského Štětína V polské měsíčníku Brač Lowiecka vyšel v nedávné době velmi zajímavý článek, přinášející informaci o tom, jak v polském Štětíně eliminují narůstající stavy divočáků. V rozhovoru zpovídaný Ryszard Czeraszkiewicz je nejen myslivcem, ale také majitelem firmy zabývající se odchytem, usmrcováním a vůbec regulací stavu divočáků a jiných druhů zvířat ve městech. Přinášíme tedy se souhlasem polské redakce volný překlad některých částí rozhovoru, neboť je to pro nás zatím neznámá a netradiční forma spolupráce mezi městem a myslivci, resp. firmou vytvořenou myslivci. Více >
Číst celé
O eliminaci divočáků ve městě

Jak na divoká prasata v intravilánech obcí?

 | Lucie Kolouchová  | Počet komentářů:0
V úterý 27. února proběhl na půdě Lesů ČZU v Kostelci nad Černými lesy inspirativní workshop na téma jak zamezit škodám černou zvěří v intravilánech obcí aneb černá zvěř mezi domy. Byl určen pro zástupce krajů a obcí, kteří se potýkají s narůstajícími počty divokých prasat, stahujícími se na nehonební pozemky uvnitř intravilánů. Divoká prasata v intravilánech jsou celoevropským problémem, kterému nahrávají tři základní faktory: potravní nabídka, zarostlé “klidové” úseky a absence predátora/lovce. Více >
Číst celé
Jak na divoká prasata v intravilánech obcí?

Ani jeden poľovník nechce vyhubiť šelmy

 | Alojz Kaššák  | Počet komentářů:0
Pracovná skupina Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v stredu 8. novembra odporučila kvótu lovu vlka dravého na 60 jedincov v poľovnej sezóne 2023/2024. Na Slovensku ešte stále platí celoročná ochrana vlka na základe vyhlášky č. 170/2021 Z. z., ktorú vydalo Ministerstvo životného prostredia. Lov vlka bude na Slovensku povolený až po zmene vyhlášky a vypustení vlka dravého zo zoznamu chránených živočíchov. Epoch Times Slovensko si k téme pozvalo Ing. Alojza Kaššáka, hovorcu Slovenskej poľovníckej komory a porozprávali sa spolu o vlkovi a kontroverznej téme kvótovania. Více >
Číst celé
Ani jeden poľovník nechce vyhubiť šelmy

Jak se loví vrány v Německu

 | Lucie Kolouchová  | Počet komentářů:0
O tom, že krkavcovití působí v německých honitbách velké škody na drobné zvěři i například na zpěvném ptactvu, asi není pochyb. Podle dostupné statistiky za rok 2021 bylo v Německu nasčítáno 40 tisíc vran, uloveno ale jen 1874. Přitom by mohlo jít, s ohledem na inteligenci této zvěře i prospěšnost jejího lovu pro celý ekosystém, o atraktivní lov pro ty, kterým záleží na zážitku z lovu a také na životním prostředí. Více >
Číst celé
Jak se loví vrány v Německu

Obory? Obory!

 | Martin Mohelský  | Počet komentářů:0
Obory v ČR jsou klenotem či pokladem naší myslivosti, a nejen myslivosti. Nemůže existovat jiné místo, které spolehlivě umožňuje harmonický soulad chovu zvěře spolu s možností ideálního stavu všech pater rostlinných druhů a soužití dalších živočišných druhů. Více >
Číst celé
Obory? Obory!

Národní park Křivoklátsko. Společenská nebo politická poptávka?

 | Miroslav pecha  | Počet komentářů:0
Pokud má dojít k výraznému zásahu do života tisíců lidí, dokonce tak výraznému, že se trvale a nevratně mění systém hospodaření a využívání celého velkého krajinného celku, jakým vyhlášení nového národního parku bezesporu je, pak bychom předpokládali, že takovému zásahu bude předcházet široká celospolečenská diskuze, ze které pak nakonec vzejde anebo nevzejde „společenská poptávka“. Více >
Číst celé
Národní park Křivoklátsko. Společenská nebo politická poptávka?

Problematika vlka v Německu a Rakousku

 | Miroslav Vodňanský  | Počet komentářů:0
Počty vlků ve střední Evropě se stále zvyšují, což pochopitelně vede k tomu, že se množí i s vlkem spojené konflikty. To se týká především Německa, kde došlo v poslední době k zvláště razantnímu rozšíření vlčí populace. Přitom novodobá historie výskytu vlka v Německu je poměrně krátká. Více >
Číst celé
Problematika vlka v Německu a Rakousku

Velcí hlodavci v našich honitbách

 | Jan SLOVÁČEK , Ondřej MIKULKA , Miroslav JŮZL, Šárka NEDOMOVÁ  | Počet komentářů:0
Naše krajina prochází v posledních letech řadou změn, které jsou způsobeny změnou hospodaření, změnami klimatu, nebo také novými přístupy a pohledy na výskyt volně žijících živočichů. Stále relativně novými druhy v našich honitbách jsou bobr evropský a nutrie říční. Přestože se mohou zdánlivě podobat jednak vzhledem či životními projevy, tak jejich historie rozšíření, význam pro přírodu a přístup k nim je zcela odlišný. Více >
Číst celé
Velcí hlodavci v našich honitbách
Načítání dat

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...