Aktuality

Poradní sbor Projektu ČIŘIKÁNÍ

| Diskuzní fórum
Poradní sbor Projektu ČIŘIKÁNÍ

V pátek 26. dubna se v Jeseníku nad Odrou v příjemném prostředí barokního zámku konalo 10. zasedání Poradního sboru, který je národním koordinátorem záchrany a podpory koroptve polní (Perdix perdix) a obnovy jejího biotopu ve volné krajině.

spolecne-foto.jpg

Sbor se zabývá také celkovou obnovou zemědělské krajiny a zvyšováním její druhové pestrosti (biodiverzity). Propojení teorie a praxe při podpoře ohrožených polních ptáků a drobné zvěře garantuje složení sboru z řad vědeckých pracovníků, samostatných expertů i zkušených praktiků.

img_2109.jpg
Poradní sbor klade také důraz na multioborovou spolupráci, kterou zajišťují specialisté na ochranu přírody, environmentální legislativu, dotační politiku, agroenvironmentální opatření, krajinnou ekologii a inženýrství, ornitologii, myslivost, sokolnictví, zemědělství nebo třeba specialisté na záchranné chovy cílových druhů.
V současné době je v Poradním sboru celkem 28 členů a 3 externí konzultanti. Důležitá je také účast hostů - aktivních podporovatelů koroptve polní a obnovovatelů zemědělské krajiny.
Setkání začalo exkurzí po obnovované krajině v okolí Jeseníku nad Odrou, která se zčásti rozprostírá na území CHKO Poodří. Velké uznání sklidil nejen rozsah nově založených krajinných prvků, ale také obrovské nadšení místních občanů do obnovy krajiny a renesance česko-německých vztahů, jejichž těžištěm je vztah k milované krajině. Průvodci na exkurzi byli Miroslav Jurčák a Petr Stupárek.

img_2072.jpg
Poradní sbor následně pokračoval na jesenickém zámku, kde bylo jednání doprovázeno řadou odborných i praktických příspěvků: Realizace krajinných úprav v Jeseníku n/O. (Miroslav Jurčák), Klíčové úkoly Poradního sboru (Michal Zedek), Koroptev - možnosti a limity při její aktivní podpoře v honitbě (Petr Rejzek), Chov a vypouštění koroptve polní (Martin Kříž), "Přehrada" Půda - degradace zemědělské půdy a možnosti obnovy vodního režimu (Jan Vopravil), Adoptuj koroptev - stav a výhled do dalšího období (Michal Zedek), Odchov bažantů a koroptví pomocí adoptivních matek (Radek Podhorecký), Lokalita Hvězdárna - budoucí biotop pro polní ptáky (Petr Rejzek), Původní zbytkové populace koroptve polní mezi Vítkovem a Budišovem n/B. (Petr Neuwirth) a Realizace krajinotvorných úprav na katastru Hodslavic (Martin Repta).
O svých zkušenostech s obnovou krajiny promluvil také Petr Stupárek a o své praxi v ochraně přírody nám povyprávěl senátor Petr Orel. Mediální partnery v zastoupení časopisů Myslivost, Ochrana přírody, Svět myslivosti a Naše příroda představil Petr Rejzek. Několik čísel těchto časopisů bylo se zájmem zcela rozebráno.

img_2144.jpg
Prostory pomohly tematicky vyplnit také osvětové rolety Projekt ČIŘIKÁNÍ a Adoptuj koroptev. Letáky se stejným obsahem si účastníci beze zbytku převzali, aby tak pomohli s jejich dalším šířením.
Jubilejní 10. Poradní sbor Projektu ČIŘIKÁNÍ se setkal s velkou spokojeností účastníků. Tato významná odborná akce by se nemohla uskutečnit bez laskavé pomoci obce Jeseník nad Odrou, spolků Perdix a Divous, a bez stylových prostor jesenického zámku. Zvláštní poděkováním patří zejména hostitelům Miroslavu Jurčákovi a Adolfu Nytrovi (druhý jmenovaný nás také provedl po svém zámku od přízemí až po unikátní krov s ondřejskými kříži). Podařilo se jim oběma nejen zajistit všem 23 účastníkům příjemné zázemí, ale i vytvořit náležitou atmosféru pro jednání sboru, kterého se zúčastnili odborníci a praktici z celého Česka. Mezi zastoupené organizace, mimo již uvedených, patřily: NSK, ČMMJ, WPA CZ-SK, VÚMOP, AOPK ČR, ČSOP, MAS Regionu Poodří, Bioinstitut nebo FOREST. Některé jsou partnery Projektu ČIŘIKÁNÍ.
NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA, z.s.
nositel Projektu ČIŘIKÁNÍ

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...