ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Jak posílat příspěvky

Pro uveřejnění v Myslivosti přijímáme příspěvky psané přednostně elektronicky nebo strojopisem, podepsané celým jménem autora s uvedením celé adresy. Odmítáme příspěvky psané rukou a nepodepsané anonymy, příspěvky vulgární, urážlivé a v rozporu se zákony, vyhláškami, dobrými mravy nebo příspěvky poškozující dobré jméno a zájmy vydavatele. Redakce nemůže ověřovat všechna fakta uvedená v příspěvcích a inzerátech, za pravdivost, věcnou správnost a původnost příspěvku odpovídá autor. Z delších příspěvků si redakce vyhrazuje právo vybírat nejpodstatnější myšlenky, obsah krátit a též právo k příspěvkům zařadit redakční poznámku či poznámku odborného lektora. Přetisk článků je povolen pouze se souhlasem redakce a při zachování autorských práv.
 

Posouzení a přijímání příspěvků


K zaslaným příspěvkům nemůžeme z technických a časových důvodů psát posudky a vyjádření nebo posílat zpětně potvrzení o přijetí. Stejně tak nemůžeme potvrzovat předem, ve kterém čísle bude příspěvek uveřejněn či zda bude příspěvek vůbec uveřejněn. Nevyžádané příspěvky nevracíme, v případě neuveřejnění jsme povinni vrátit pouze ty příspěvky, jejíž napsání jsme si s autorem domluvili či objednali (tedy vyžádali), nevracíme ty příspěvky, které jsme si od autorů nevyžádali (příspěvky, které nám z vlastní vůle zasílají externí autoři).
 

Jak psát text


Přijímáme přednostně příspěvky psané ve formátu Word zasílané elktronickou poštou.  Text prosím nijak neformátujte, vyznačte pouze text malým a velkým písmem a části psané obyčejně, tučně či kurzívou. Nevyznačujte prosím písmo barevně, stínované nebo jinak deformované. Přidáváte-li obrázky, grafy, tabulky nebo fotografie, nezalamujte je prosím do textu, ale přiložte jako samostatné soubory. V textu maximálně vyznačte místo, kam obrázek či tabulka patří.
 

Tabulky, grafy, obrázky


Tabulky prosím dodávejte nejlépe ve formátu tabulkového editoru Excel s pokud možno co nejjednodušší úpravou bez aplikace vzorců a propojení buněk. Při zasílání obrázků přijímáme jako předlohy kvalitní obrázky v elektronické podobě (nejlépe ve formátu JPG, TIF nebo GIF). Minimální rozlišení obrázků by mělo být 300 DPi. Co obrázek nebo tabulka, to samostatný srozumitelně pojmenovaný soubor.  Přidáváte-li do perokreseb a grafů popisky, nepište je prosím přímo do grafu, nejlépe je napsat text odkazů pod článek na konec textu.

Zasílání fotografií

Posíláte-li snímky k uveřejnění, zasílejte je v samostatných souborech ve formátech JPG, GIF, TIFF. Každý snímek prosím označte názvem vyobrazeného živočicha a jménem autora.

 

Zpracování dat...