ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Technické podmínky

Technické parametry inzertních podkladů určených pro publikaci v časopisu Myslivost – plošná inzerce


Doporučené inzertní podklady

Pro nejbezpečnější a nejrychlejší způsob publikace inzerce doporučuje redakce časopisu Myslivost inzertní data odevzdávat ve formátu PDF (filmy nejsou akceptovatelné). Data připravená podle této technické specifikace zaručují bezproblémovou interpretaci v tisku. Podmínky pro tvorbu správného PDF souboru jsou v souladu s normou PDF/X-1a. V případě dodání nekorektních nebo nekompletních dat si redakce časopisu Myslivost vyhrazuje právo vyzvat objednatele k dodání nových dat. Pro správnou barevnou interpretaci inzertních dat doporučuje redakce časopisu Myslivost s inzertními daty zaslat i kontraktační výtisk (analogový nebo digitální barevný výtisk)


 

Vlastnosti PDF souborů:

Jeden datový soubor obsahuje pouze jeden inzerát; verze PDF souboru:1.3 – kompozitní tvar; kódovaní: binární; komprese:ZIP; traping: zakázán; bezpečnostní heslo: zakázáno; metadata: zakázaná, anotace: zakázané; OPI komentáře: zakázány; povolená barevná prostředí: CMYK, Stupně šedi (přímé barvy používat pouze v separovaném tvaru; převodní funkce a přiřazení ICC profilu: zakázáno; přetiskové hodnoty: vše vykrojené kromě 100% černá; průhlednost: zakázaná; rozlišení bitmapových obrázků: 250 – 350 dpi (při 100% jejich velikosti); sílá linek vektorových obrázků: minimálně 0,5 bodu; Fonty: povoleny pouze Adobe Type 1 (postscriptové fonty), připojovat kompletní fonty (všechny řezy musí být začleněny), neprovádějte elektronickou úpravu fontů; minimální velikost fontů: 5 bodů


Rozměry a geometrie inzerátů

Rozměr inzerátu v datovém souboru musí být v poměru 1:1 s požadovanou velikosti publikovaného inzerátu (viz záložku: „plošná inzerce“); inzerát v dokumentu vystředit po ose x a ose y; spady 5 mm ze všech stran; minimální velikost dokumentu: čistý formát + 1 cm ze všech stran (tzn. čistý formát +2 cm) Orientace inzerátu: na výšku; vzdálenost ořezových a pasovacích značek od čistého formátu: min 10 bodů


Doporučený výrobní postup

Tvorba PostScriptu a jeho následná destilace do formátu PDF

Způsob pojmenování PDF souborů

Model: jméno inzerenta_rozměr (po ořezu = čistý formát) příklad: olympus_210x280.pdf)


Tipy a triky:

Upravované fonty, nebo fonty, které se při práci ve zlomové aplikaci nechovají korektně, doporučujeme převést na křivky. Cesty (ořezové, masky apod.) by neměly mít příliš velký počet kotevních bodů (výrobce je povinen odstranit přebytečné kotevní body). V případě použití průhlednosti před tvorbou PostScritpu – všechny objekty s těmito vlastnostmi sloučit a převést na bitmapy.

Reprodukovatelný rozsah jednotlivých barev bitmapových obrázků 3 – 95 %. Součet barev (C+M+Y+K) by neměl přesáhnut hodnotu 360 % - v žádné části obrázků. Použité obrázky by měly být ve formátech TIFF a EPS.

Před tvorbou PostScriptu doporučujeme obzvlášť zkontrolovat přetiskové hodnoty všech objektů včetně pérovek, log a ilustrací. Nekorektní přetiskové hodnoty mohou zapříčinit špatnou interpretaci inzertních dat v tisku.

Finální PDF soubor nikdy netvořte exportem přímo ze zlomové aplikace. Doporučujeme provést kontrolu finálního PDF souboru programem, který umožňuje „preflihgt“
 

Ostatní podporované datové formáty

Redakce časopisu Myslivost akceptuje i ostatní datové formáty, zejména JPG, EPS, TIF v rozlišení 300 dpi. Takto připravená data nezaručují bezpečnou interpretaci v tisku a můžou způsobit sníženou kvalitu publikované inzerce. Data zpracovaná v programech Word, Excel, PowerPoint apod. (kancelářské aplikace) nejsou optimalizovaná pro průmyslový tisk a budou použita jako zdroj pro tvorbu nových inzertních dat. V případě nutnosti tvorby nových inzertních dat si redakce vyhrazuje právo objednateli tiskové inzerce účtovat náklady spojené s jejich tvorbou.
 

Způsob zaslání inzertních dat


Co dělat v nesnázích

V případě projednání dalších podmínek a detailů inzerce prosím kontaktujte redakci:

Martina Jungová
tel: 734 461 415
mail: jungova@myslivost.cz

 

Zpracování dat...